Studzianna

We wsi znajduje się sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej wraz z barokową bazyliką mniejszą - Kościół św.Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela.