Raciążek

Raciążek jest miejscowością gminną, która w minionych wiekach posiadała prawa miejskie (w latach 1317-1870), po których pozostał ślad w postaci układu urbanistycznego.

Raciążek pozostaje w cieniu pobliskiego Ciechocinka, ale może pysznić się nad nim i to dosłownie, ze względu, że wznosi się na wysokiej skarpie nad Doliną Wisły. Z zabytków jakie można tu podziwiać to późnogotycko-renesansowy kościół z 1597-1612 oraz ruiny zamku biskupiego z 1323-64, rozbudowanego w 1467 i 1533 i I połowie XVIII w.